Grafheuvel gevonden in De Vleut, Best - MooiBest

MooiBest.com
Ga naar de inhoud

Grafheuvel gevonden in De Vleut, Best

Geschiedenis Best, losse pagina's
Grafheuvel in de Vleut
Het gebied rondom de Klaverhoekseweg is in de 19e eeuw op de Heide teruggewonnen. In de oudheid was het gebied al bewoond, zoals blijkt uit de gevonden resten van een grafheuvel.
Toen de heide ontgonnen werd, had men geen oog voor dergelijke zaken. Het is toen niet ontdekt, of genegeerd. Gelukkig maar, want daarom konden we het nu nog ontdekken.
Er zijn eerder in Best al grafheuvels gevonden. In de hal van het gemeentehuis staat een vitrine met enkele gevonden bekers en kruiken uit de graven. De eerder gevonden grafheuvels lagen zuidelijk van de snelweg A58. Dit is zo ver mij bekend de noordelijkste plek waarop een grafheuvel in Best gevonden is.

Dit graf werd in december 2016 gevonden bij een proefsleuven onderzoek. Er is verder geen onderzoek naar het graf gedaan. Misschien dat dit later door een andere generatie onderzoekers kan worden gedaan.
De plek was overigens vlak bij waar ooit de korenmolen midden in de heide gestaan heeft. (Bron: Dye van Best)
Kruiken uit grafheuvels te Best
Een kruik en een beker zoals die in een grafheuvel, net onder de snelweg, zijn aangetroffen. Helaas zijn de heuvels later ongeoorloofd afgegraven door iemand die blijkbaar zand nodig had.
De molen die ooit in de Vleut stond
Deze foto is van de molen die ooit in de Vleut stond. Later is de molen meer naar het dorp toe verplaatst. De locatie in de Vleut was wel erg afgelegen. De Nieuwstraat was toen de molen verplaatst werd nog wel buitengebied, maar lag al veel bereikbaarder. De foto is gemaakt aan de Nieuwstraat.
Terug naar de inhoud