Enkele belangrijke links vanwege het Bestemmingsplan - MooiBest blog - MooiBest

MooiBest.com
Ga naar de inhoud

Enkele belangrijke links vanwege het Bestemmingsplan

MooiBest
Gepubliceerd door in Politiek ·
Tags: bestemmingsplanbuitengebied
Voor veel inwoners van het Buitengebied is het feit dat het Bestemmingsplan over zes weken een verdere zes weken ter inzage ligt een grote verrassing.
Hoewel er jaren is gewerkt aan het bestemmingsplan, is er juist toen de zaak afgerond ging worden door de gemeente en de gemeenteraad (te) weinig ruchtbaarheid aan gegeven. Gemeenteraadsleden hebben helaas de bewoners van het buitengebied niet gezien als hun raad te plegen achterban. Ik heb mijn best gedaan, maar heb als betrokken burger helaas lang niet iedereen weten te bereiken. (Ik heb video's gemaakt!)
Twee gemeenteraadsleden hebben overigens WEL de agrarische ondernemers als hun achterban gezien en die wel in enkele gevallen bevraagd naar hun visie.

Hier vindt je de nu meest recente stukken:  https://best.notubiz.nl/vergadering/1020800 Zoek dan naar 9 22046 Bestemmingsplan Buitengebied. Er zijn 99 stukken toegevoegd.
U moet zelf kijken welke voor u interessant zijn.

Naar mijn mening ligt er een degelijk stuk, maar... het mist volkomen een toekomstvisie en is vooral voor iedereen die meer dan 1500 meter grond heeft zeer streng.
Die toekomstvisie van Best is afgelopen januari wel vastgesteld, maar bewust niet mee genomen in dit nu nog 10 jaar geldende bestemmingsplan. De vestlegging van die toekomstvisie had dus helaas weinig zin. Wie neemt de gemeente daar dan mee in de maling?
De provincie buigt zich nu zes weken over het bestemmingsplan en over zes weken komt het stuk ter inzage te liggen. Er is dan een allerlaatste mogelijkheid om in beroep bij de Raad van State te gaan.

Mijn advies, kijk ook naar de verbeelding documenten en zoek uw eigen perceel. Klopt dit? Het is enorm belangrijk, want als het niet klopt gaat de gemeente handhaven en dan geldt het bestemmingsplan als basis en uw realiteit moet dan dus veranderen. Dat kan in het ergste geval inhouden dat u dan moet slopen. Zo belangrijk is het.
Neem dit dus serieus, want de gemeente heeft aangegeven nu, na dertig jaar, wel streng te willen handhaven.

Bent u het eens met de beschijving van uw woning? (Als uw woning op deze lijst staat)

Ik vind dit: https://best.notubiz.nl/document/11755762/1/22046_10+-+Bijlage+8+-+Buitengebied+Best+2021+vast+te+stellen+toelichting  ook een erg interessant document. Helaas echter is het element 'wonen' nog altijd niet erkend bij zowel de gemeente als de provincie. Als gevolg daarvan is er weinig mogelijk voor wie zonder agrarisch bedrijf woont in het Buitengebied. Men houdt de niet agrarische bewoners in mijn ogen heel 'klein'. Er worden ons weinig rechten gegeven. Ben je agrarische ondernemer, dan gaat bijna alle aandacht in de regelgeving naar jou uit (dat kan ook negatief uitpakken, zoals velen al weten)
In feite vallen gewone bewoners onder Bla 19 g, Niet-agrarische ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied.
Bij de uitwerking van dit punt aangekomen gaat het ineens over 'water'. Ik denk dat dit tekenend is voor het gebrek aan aandacht voor de bewoners zonder agrarisch bedrijf.
Uiteindelijk komt bij h (blz 28) het onderwerp in een paar regels aan bod en dan gaat het toch weer over bedrijven.

Blz 31 punt 3.4 is ook interessant. Onder 1 zowaar een bericht over wonen...  Verder geen uitwerking. Wonen in het buitengebied... het kan, men erkend dat het er is, maar daar houdt het op. We vormen als bewoners geen deel van de oplossing om het buitengebied mooi te maken. We zijn eerdere verstorend krijg je het idee.
We worden ook in mijn ogen in de gmeenteraad niet vertegenwoordigd door een gemeenteraadslid die zich hard voor ons maakt.

Zodra ik weer tijd heb vul ik weer aan.


Terug naar de inhoud